scripts en styles

vrijdag 27 juni 2014

Feedback in Scrum

Index: Wetenschap achter Scrum
Dit artikel is het tweede uit een serie artikelen over de wetenschap achter Scrum. In deze serie zijn we op zoek naar manieren om Scrumteams effectiever te maken. In het eerste artikel hebben we het Job Demands - Resources model geïntroduceerd dat een basis biedt voor veel modern wetenschappelijk onderzoek rond de psychologie van arbeid en gezondheid. Vanuit dit onderzoek is gebleken dat het optimaal inzetten van Feedback een belangrijke bron is voor de bevlogenheid van medewerkers en bevlogen medewerkers leveren betere resultaten.

Feedback betekent volgens van Dale: vergelijking van het effect met de oorspronkelijke bedoeling. Om van feedback te leren, is het noodzakelijk feedback die je krijgt, te kunnen koppelen aan een handeling die je hebt verricht en de bedoeling die je daarmee had. Hoe sneller je feedback krijgt hoe makkelijker dit gaat. Het meest effectief is dan ook directe feedback. Komt feedback langer dan een maand na de handeling dan is nauwelijks nog iemand in staat om hiervan te leren.

Om snelle feedback te bevorderen kent Scrum een aantal uitgangspunten en practices waaronder:
 • Kleine teams
  een team bestaat uit 3 tot 9 teamleden (exclusief Scrum Master en Product Owner) die liefst co-located met elkaar samenwerken. Dit stimuleert directe feedback;
 • Klantbetrokkenheid
  De product owner (klantvertegenwoordiger) is een groot deel van zijn tijd beschikbaar voor het team en het team is aangevuld met materiedeskundigen (onder andere gebruikers) met kennis van de business. Dit zorgt voor snelle feedback vanuit de klantorganisatie;
 • Sprints
  Een Sprint is een timebox van maximaal een maand waarbinnen een team een bruikbare oplossing creëert en toont. Dit zorgt dat feedback altijd binnen een maand kan worden gegeven;
 • Scrum meetings
  Scrum schrijft vier meetings voor die zorgen voor vaste feedbackloops. Elk van deze meetings heeft een specifiek onderwerp van feedback, zie de afbeelding hieronder. 


Onze ervaring is dat het voor een team belangrijk is om elkaar te helpen bij het goed geven van feedback zodat iedere kans om tot betere resultaten te komen optimaal wordt benut. In de praktijk maken we nog wel eens mee dat de elementen van Scrum wel instrumenteel worden ingezet, maar dat het team onvoldoende tijd neemt en onvoldoende aandacht besteedt aan het geven en ontvangen van feedback. Het gevolg hiervan is dat het team de echte kans om als team te leren laat liggen.

Feedback, mits goed gegeven, is eigenlijk een cadeautje en geeft een ieder de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Niet ieder team(lid) is echter even goed in staat om met feedback om te gaan en dit cadeautje aan te nemen. De acceptatie van feedback hangt voor een groot deel af van de manier waarop de feedback wordt gegeven. Dit is niet gemakkelijk maar onze ervaring is dat feedback geven met een aantal basisregels en wat oefening prima te leren is.

Hoe geef je feedback en hoe ziet die feedback er dan uit?Samenvattend: goede feedback bevat de volgende elementen:
 1. Waargenomen gedrag
 2. Jouw gevoel hierbij
 3. Waargenomen gevolg
 4. Gewenst gedrag
En hoe pas je dit nu toe in een Scrumteam? Dit is het onderwerp voor het volgende artikel uit deze serie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten