scripts en styles

vrijdag 13 juni 2014

De wetenschap achter teamsucces in Scrum

Index: Wetenschap achter Scrum
Hoe komt het dat het ene Scrumteam succesvol is en het andere niet? Waar zit het verschil? En nog belangrijker, hoe zet je die wetenschap in om je Scrumteam succesvoller te maken?

Volgens het Job Demands-Resources (JD-R) model (Schaufeli en Taris, 2013) zijn het de werkhulpbronnen die het verschil maken. Dit model uit de psychologische wetenschap is momenteel een van de meest populaire kapstokken voor onderzoek naar het verbeteren van organisatieresultaten in de psychologie van arbeid en gezondheid.


Job Demands-Resources model
Job Demands-Resources model
In de komende serie artikelen beschrijven we de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek in relatie tot het succes van Scrumteams. Wij hebben de ervaring dat deze conclusies helpen om Scrum goed te implementeren en daarmee met je team betere (Sprint)resultaten te halen.


Wanneer een team onder druk moet presteren en er hoge eisen gesteld worden om te komen tot resultaten, leidt dit tot stress. Wanneer deze stress binnen het team oploopt komen de resultaten onder druk te staan.


Conclusie: stress leidt tot slechtere resultaten, bevlogenheid leidt tot betere resultaten. Onderzoek binnen het JD-R model laat zien dat groeiende taakeisen leiden tot meer stress en daarmee tot slechtere resultaten. Hieronder staan een vijftal voorbeelden van taakeisen, zoals benoemd in het JD-R model, die een relatie hebben tot Scrumteams:
  • Te veel onderhanden werk => context switching;
  • Onduidelijke en tegenstrijdige doelen => intern kannibalisme;
  • Grote werkvoorraad /  lange Product Backlog => overhead en herhaalde discussies;
  • Onduidelijke bron van werk => chaotische besluitvorming;
  • Afhankelijkheid van diensten en beslissingen buiten het team => wachten of herbewerken;
Als je een of enkele van deze taakeisen in jouw team herkent dan is dit een aanknopingspunt voor verbetering. Hoe helpt Scrum om deze taakeisen te verlichten? Hier gaan we in de komende blogposts dieper op in.

Elk team zal echter vroeg of laat met groeiende taakeisen worden geconfronteerd. De vraag is dan hoe je de negatieve effecten hiervan op de resultaten compenseert. Als het team bij het halen van die resultaten voldoende ondersteund wordt (in het model benoemd als hulpbronnen) verhoogt dit de bevlogenheid van teamleden wat het halen van resultaten stimuleert. Hieronder staan een vijftal hulpbronnen uit het JD-R model waar Scrum invulling aan geeft:
  • Feedback
  • Coaching
  • Autonomie
  • Afwisseling in taken en vaardigheden
  • Sociale steun
Onze ervaring is dat Scrum, mits met de juiste mindset geïmplementeerd (zie ook het filmpje hierboven), de taakeisen vermindert en de genoemde hulpbronnen ondersteunt. Dit is volgens ons precies de reden waarom Scrum vaak zulke goede resultaten oplevert. Wanneer Scrum echter instrumenteel wordt ingezet en het verkleinen van de taakeisen en vergroten van de hulpbronnen geen specifieke aandacht krijgen, blijven de resultaten achter.

In de komende weken besteden we per artikel aandacht aan één taakeis en één hulpbron en geven praktische voorbeelden hoe deze het beste worden ingezet.

In onze volgende blog gaan we onder andere in op de invloed van Feedback op prestaties. Hoe krijgt jouw team feedback op haar prestaties? We zijn nieuwsgierig naar positieve en minder postieve voorbeelden. Alvast bedankt voor je bijdrage :-).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten